Cần nhìn xa trong việc quản lý rủi ro
Do ngày càng có nhiều sự cố rủi ro trong hoạt động, giới chuyên gia CNTT kêu gọi các ngân hàng châu Á phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro.

 

Cần nhìn xa trong việc quản lý rủi ro
Ảnh mang tính minh họa.

Theo các chuyên gia CNTT, để đo lường, giám sát và giảm thiểu rủi ro, các tổ chức tài chính cần nhìn xa hơn là phụ thuộc vào công nghệ của nhà cung cấp. Họ cần phải đầu tư cải tiến quy trình hoạt động và thường xuyên đánh giá rủi ro để bảo đảm duy trì đầy đủ các cấp bảo vệ trước mọi nguy cơ. Vì những rủi ro trong hoạt động có liên quan chặt chẽ với những rủi ro về mặt con người, cho nên để có hệ thống, giải pháp và quy trình thích hợp, các tổ chức cần có nhận thức đúng đắn về rủi ro, và trao quyền cho các nhà quản lý để gắn việc quản lý rủi ro với các mục tiêu kinh doanh chiến lược lâu dài.

Bản báo cáo "Toàn cảnh nhà cung cấp giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Ai đang làm gì?" do IDC Financial Insights thực hiện trong tháng 7-2011, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các ngân hàng nhằm giúp họ dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thích hợp nhất. "Các dự án rất dễ gặp phải những vấn đề tồi tệ nhất về ứng dụng CNTT, có thể bao gồm cả sự quản lý chồng chéo. Nếu không có sự tập trung mạnh mẽ và thiếu một nhà quản lý dự án đáng tin cậy, thì việc đầu tư vào việc quản lý rủi ro trong hoạt động sẽ không bao giờ cho một kết quả rõ ràng", bản báo cáo viết.

IDC Financial Insights đưa ra các khuyến nghị sau đây để giúp các tổ chức đang thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhà cung cấp giải pháp:

- Nghiên cứu các dịch vụ hiện tại của các nhà cung cấp và phương hướng mở rộng trong tương lai: Kiểm tra kế hoạch tương lai của các nhà cung cấp để bảo đảm rằng họ cung cấp các công cụ hữu hiệu, bao gồm danh mục đầu tư hiện có của tổ chức, những sự cập nhật mới hơn. Điều này rất quan trọng để bảo đảm rằng các tổ chức không vô tình chọn một giải pháp phục vụ được cho tình hình quản lý rủi ro hiện tại nhưng không phát triển được cùng ngân hàng mình trong tương lai.

- Tìm hiểu mối quan hệ của nhà cung cấp với các khách hàng tham khảo: Hướng về những nhà cung cấp chuyên dụng cho thị trường thông qua các cam kết về sự liên tục nghiên cứu và phát triển (R & D).

- Xem xét quy mô của nhà cung cấp, doanh thu, thị phần và độ ổn định tài chính: Những yếu tố này sẽ là các chỉ số về khả năng của các nhà cung cấp trong hoạt động, trong sự đầu tư cho việc cải tiến và nghiên cứu và khả năng chịu được các thảm họa tài chính.

- Lưu ý các thứ hạng thể hiện sự tin tưởng của người sử dụng cuối đối với các giải pháp quản lý rủi ro: Các giải thưởng và sự ghi nhận của ngành cho nhà cung cấp sẽ là một thước đo cho sự sáng tạo. Tuy nhiên, những giải thưởng này phải được trao cho nhà cung cấp từ sự công nhận khách quan, không thiên vị từ các cuộc thăm dò người sử dụng cuối. Và ngược lại, bảng xếp hạng được đưa ra với dụng ý quảng cáo trong các ấn phẩm sẽ không thể là khách quan và không thể có trọng lượng bằng.

 

Bản báo cáo "Toàn cảnh nhà cung cấp giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương" trình bày sự hiểu biết về bảy nhà cung cấp giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động: Algorithmics, Methodware, IBM OpenPages, Oracle Financial Services Analytical Applications, SAP, SunGard và Wolters Kluwer Financial Services.

Nội dung bao gồm hồ sơ và tài liệu tham khảo đại diện của các nhà cung cấp; các dịch vụ quản lý rủi ro trong hoạt động, thành phần sản phẩm và các chức năng đáng chú ý, kiến trúc giải pháp, cơ cấu giá cả, và các giải thưởng hàng đầu của ngành.

Nguồn tin: Theo TBVTSG (IDC Vietnam)
Bài viết liên quan
  • Vai trò CIO trong doanh nghiệp: kinh nghiệm từ Microsoft
  • Master Business 2011