ERP - Các bước triển khai dự án ERP
...

Chu trình triển khai ERP

1.1 THỰC HIỆN TIỀN ĐỊNH GIÁ (PRE-EVALUATION SCREENING)
2.1 ĐỊNH GIÁ TRỌN GÓI (PACKAGE EVALUATION)
3.1 LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN (PROJECT PLANNING)
4.1 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT (GAP ANALYSIC)
4.2 TÁI CẤU TRÚC (REENGINEERING)
4.3 CẤU HÌNH HỆ THỐNG (CONFIGURATION)
4.4 ĐÀO TẠO ĐỘI TRIỂN KHAI (IMPLEMENTATION TEAM TRAINING)
4.5 KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM (TESTING)
4.6 ĐÀO TẠO NGƯỜI SỬ DỤNG (END-USER TRAINING)
5.1 CHẠY THẬT HỆ THỐNG (GOING LIVE)
6.1 HẬU TRIỂN KHAI (POST-IMPLIMENTATION)
 

Bài viết liên quan
  • Business Intelligence - Biết người biết ta
  • Tối ưu hóa hệ thống ERP
  • Master Business 2011