Giới thiệu khái quát về các chức năng của phần mềm nhân sự trong hệ phần mềm Master Business 2011:
 • Quản lý tuyển dụng:
  • Lập kế hoạch tuyển dụng cho từng phòng ban và toàn công ty.
  • Quản lý hồ sơ ứng viên dự tuyển:
   • Quản lý các thông tin chi tiết các ứng viên dự tuyển.
   • Phục vụ cho quá trình tuyển chọn, liên lạc, đánh giá sơ lược ứng viên.
  • Quản lý quá trình phỏng vấn:
   • Phỏng vấn.
   • Đánh giá xếp loại ứng viên.
 • Quản lý nhân sự:
  • Quản lý hồ sơ sơ yếu lý lịch, lưu trữ thông tin theo dạng mở rộng, dể tùy biến trong tương lai.
  • Quản lý quá trình ký hợp đồng lao động.
  • Quản lý thời gian vắng mặt.
  • Quản lý nghỉ sinh, nghỉ ốm (Đối tượng bảo hiểm xã hội).
  • Quản lý quá trình thay đổi mức lương.
  • Quản lý quá trình điều chuyển (Bộ phận) và bổ nhiệm (Chức vụ).
 • Quản lý tham gia bảo hiểm:
  • Quản lý quá trình tham gia BHXH (Mức lương, các khoản phụ cấp, thông tin chi tiết …).
  • Quản lý quá trình tham gia BHYT.
  • Quản lý quá trình tham gia BHTN.
 • Tính lương:
  • Nhận dữ liệu công từ các thiết bị chấm công thông qua các file (.Csv, .Txt, .Xls… hoặc trực tiếp đến thiết bị chấm công). So sánh với thông tin quá trình nghỉ bên phần nhân sự.
  • Tính lương sản phẩm, trực tiếp, gián tiếp.
  • Căn cứ vào các thông tin liên quan cho mỗi nhân viên sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu với phần nhân sự.
 • Hệ thống báo cáo:
  • Báo cáo tuyển dụng.
  • Báo cáo nhân sự.
  • Báo cáo bảo hiểm.
  • Báo cáo lương.
 • Tiện ích khác:
  • Báo nhắc đến hạn ký hợp đồng.
  • Nhắc đến hạn nâng lương.
  • Nhắc sinh nhật.