HP phát triển điện toán đám mây
TPO - Cơ sở hạ tầng hội tụ của HP là nền tảng cho thế hệ điện toán đám mây kế tiếp.

Trong một thế giới di động, luôn kết nối và luôn sẵn sàng, các tổ chức cần phải chuẩn bị để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và tốc độ cung cấp các dịch vụ.

Nhiểu tổ chức muốn đi theo mô hình cung cấp dịch vụ dựa trên nền điện toán đám mây, dịch vụ mang tính định hướng và hiệu quả hơn. Nhưng họ cần phải phải vượt qua sự thiếu linh hoạt và chi phí cao tạo ra bởi quá trình mở rộng hạ tầng và ứng dụng CNTT, đồng thời vẫn phải bảo đảm các cá nhân và các quy trình được liên kết.

HP đã mở rộng danh mục các dịch vụ nhằm giúp các tổ chức trong khu vực Châu Á, TBD và Nhật bản (APJ) tối ưu hóa hạ tầng CNTT hiện tại của họ đồng thời đặt nền móng cho các cách tiếp cận dựa trên điện toán đám mây.

HP Cloud Operating System (OS) là nền tảng công nghệ điện toán đám mây mở và có thể mở rộng dựa trên công nghệ OpenStack cung cấp nền tảng cho kiến trúc Điện toán đám mây hội tụ chung của HP.

Các máy chủ Moonshot của HP được cung cấp với HP Cloud OS, đơn giản hóa việc cung cấp và quản lý các khối lượng công việc điện toán cụ thể như các website lớn và các trang web quy mô lớn. Để giúp các khách hàng hiểu và đánh giá về các ích lợi của kiến trúc dựa trên công nghệ OpenStack đối với các nhu cầu điện toán của họ, HP cũng cung cấp HP Cloud OS Sandbox dùng thử nghiệm miễn phí.

HP CloudSystem cung cấp một nền tảng mở hoàn chỉnh và tích hợp giúp các tổ chức xây dựng và quản lý các dịch vụ trên các môi trường điện toán đám mây công cộng, đám mây tư và đám mây thuê ngoài quản lý.

HP CloudSystem Enterprise Starter Suite giúp các tổ chức nhanh chóng thực hiện bước đầu tiên trong việc cung cấp nền tảng và các dịch vụ điện toán ứng dụng tiên tiến.

Bao gồm các phần mềm tự động hóa, phối hợp và quản lý điện toán đám mây cũng như dịch vụ cài đặt có liên quan, gói giải pháp này được thiết kế đặc biệt giúp nó dễ dàng tăng thêm nền tảng và các dịch vụ ứng dụng cho các môi trường điện toán đám mây tư.

Giải pháp Converged Infrastructure Capability Model (CI-CM) mới của HP cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ và các dịch vụ tư vấn giúp các tổ chức xây dựng thành công kế hoạch hướng đến tương lai dựa trên điện toán đám mây.

Miễn phí cho các khách hàng có đủ điều kiện, HP CI-CM giúp các tổ chức đánh giá tình trạng hiện tại về trung tâm dữ liệu của họ và lập kế hoạch hành động có định hướng để đạt tới môi trường Điện toán đám mây Hội tụ.

HP CI-CM cung cấp các công cụ và tư vấn giúp mở rộng kiến trúc nhằm hỗ trợ tăng tốc cung cấp dịch vụ CNTT. HP CI-CM bao gồm công việc tư vấn và các công cụ quản lý cho khách hàng để đưa ra các quyết định đúng đắn về việc mua công nghệ và qui trình hoạt động.

Ngoài ra, HP Converged Cloud Workshop and HP Enterprise Innovation Centers đang giúp các tổ chức có được một cái nhìn toàn diện về điện toán đám mây với các trải nghiệm tương tác.

Nguồn tin: Theo HP
Bài viết liên quan
  • Các doanh nghiệp chưa mặn mà với “mây”
  • Điện toán mây "vấp" luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Master Business 2011