Chào mừng đến với Mastersoft Forum Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định

Bài cuối 09-28-2012 16:24 của chucxuantue. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 09-28-2012 16:24

  Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định

  Sơ đồ hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ (tk 2413)

  Sơ đồ hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ

  Sơ đồ hạch toán tăng giảm TSCĐ (tk 211)

  Sơ đồ hạch toán tăng giảm TSCĐ

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ thừa chờ giải quyết (tk 3381)

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ thừa chờ giải quyết

  Sơ đồ hạch toán hao mòn TSCĐ (tk 214)

  Sơ đồ hạch toán hao mòn TSCĐ

  Sơ đồ hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS ĐT

  Sơ đồ hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS ĐT

  Sơ đồ hạch toán cho thuê hoạt động BĐS ĐT

  Sơ đồ hạch toán cho thuê hoạt động BĐS ĐT

  Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng giảm BĐS ĐT (tk 217)

  Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng giảm BĐS ĐT

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính - trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá có cả thuế GTGT

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính - trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá chưa có thuế GTGT

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính

  NVLIT
  • Điểm chủ đề: 30
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems