Chào mừng đến với Mastersoft Forum Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Kế toán công cụ dụng cụ

Bài cuối 11-22-2012 8:55 của chucxuantue. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 11-22-2012 8:55

  Kế toán công cụ dụng cụ

  Kế toán công cụ dụng cụ: Cách phân bổ và hạch toán

  Để hạch toán đúng công cụ dụng cụ (CCDC), chúng ta cần nắm rõ một số điểm căn bản, bao gồm: Những tài khoản liên quan; Các phương pháp phân bổ CCDC; các bước thực hiện việc theo dõi CCDC.

   Các tài khoản liên quan:

  TK 153 – Công cụ, dụng cụ

  TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

  TK 627,641,642 – Các tài khoản chi phí được phân bổ hàng tháng

  Có hai phương pháp phân bổ CCDC là phân bổ theo thời gian và phân bổ hai lần. Phân bổ theo thời gian là chia đều cho các kỳ (số kỳ sử dụng), hàng tháng sẽ trích vào chi phí giá trị như nhau; phân bổ hai lần là phân bổ vào lúc xuất dùng và lần báo hỏng theo tỷ lệ 50:50

  Các bước thực hiện việc theo dõi và hạch toán CCDC như sau:

  1)    Mua công cụ dụng cụ

  Tùy thuộc vào tính chất của CCDC mà kế toán mua hàng có thể nhập kho hoặc chuyển thẳng cho bộ phận tiêu dùng.

  + Nếu là mua hàng nhập kho, kế toán ghi: Nợ TK 153Có TK 331/111/ …

  + Nếu là mua hàng chuyển thẳng vào dùng, kế toán ghi: Nợ TK 142Có TK 331/ 111/ …

  + Nếu CCDC có giá trị nhỏ, là vật rẻ tiền, mau hỏng thì có thể hạch toán thẳng vào chi phí và không cần phải nhập xuất kho.Khi đó kế toán ghi: Nợ 627/641/642, Có 331/111/…Việc này đơn vị cần ban hành quy định về quản lý CCDC. Thí dụ, nếu CCDC có giá trị dưới 1 triệu thì hạch toán hết vào chi phí.

  Ghi chú: Các trường hợp mua CCDC chuyển thẳng vào sử dụng chỉ phù hợp cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hay thương mại; các doanh nghiệp sản xuất hoặc xây dựng cần thiết thông qua nhập và xuất kho CCDC.

  2)    Xuất dùng

  Kế toán thực hiện việc xuất kho, ghi: Nợ TK 142, Có 153

  Ghi chú: Bước này có thể bỏ qua nếu ở bước 1 đã thực hiện việc chuyển thẳng cho tiêu dùng.

  3)    Quản lý danh mục CCDC & xác định phương pháp phân bổ

  Kế toán CCDC phải lập danh mục CCDC, khai báo các thông tin như: số kỳ phân bổ, tài khoản phân bổ, tính chất chi phí, phòng ban quản lý,…

  Ghi chú: Bước này kế toán chỉ lập sổ theo dõi CCDC mà thôi, chứ không phát sinh bút toán.

  4)    Phân bổ CCDC

  Hàng tháng, căn cứ vào mục đích và tính chất sử dụng CCDC đã được khai báo ở bước 3 mà chúng ta sinh bút toán phân bổ chi phí,bút toán đó là:

  Nợ TK 627/641/642, Có TK 142

  5)    Báo hỏng CCDC

  Bước này có thể không xảy ra, nếu không hỏng. Nếu có CCDC bị báo hỏng thì kỳ đó sẽ trích toàn bộ giá trị còn lại (số dư 142 tương ứng với CCDC) vào chi phí.

  Ghi chú: Việc báo hỏng không làm phát sinh bút toán, việc này được thực hiện trong tháng và trước khi thực hiện phân bổ cho tháng đó.

  NVLIT
  • Điểm chủ đề: 30
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems